Over Medilibrex

Dr. Jef Van Doninck studeerde geneeskunde aan de KUL en behaalde in 2009 zijn masterdiploma arts met grote onderscheiding. Uitermate geboeid door het locomotorisch stelsel volgde hij in de jaren nadien een specialisatie-opleiding in de orthopedie en traumatologie en studeerde hierin af met grootste onderscheiding. Om een brede kijk op de mens in zijn geheel niet te verliezen volgde hij aanvullend nog een master in de huisartsgeneeskunde/algemene geneeskunde (voltooid met onderscheiding). Hij heeft een eigen klinische praktijk en werkte reeds in diverse ziekenhuizen en privépraktijken.

Dr. Jef Van Doninck

Dr. Van Doninck is als arts ook steeds geïnteresseerd geweest in de juridische aspecten van geneeskunde, gezondheidszorg en menselijke schade-evaluatie. Dit heeft er toe geleid dat hij in 2019 de interuniversitaire (KUL – UA – Ugent) manama opleiding verzekeringsgeneeskunde en medische expertise aanving. Twee jaar later promoveerde hij met grote onderscheiding en mocht hij ook de titel specialist in deze materie dragen. Deze medische/juridische opleiding voorziet in voldoende juridische vorming conform de wet betreffende het deskundigenonderzoek. Als gediplomeerde kan men zich inschrijven in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Ook behandelt de opleiding beleidsmatige aspecten van de gezondheidszorg. Zijn masterthesis handelde
over arbeidsongeschiktheid, een veelbesproken en belangrijk thema, zowel vanuit medisch als juridisch standpunt.

Zijn ervaring als clinicus is uiteraard een absolute meerwaarde in zijn verzekeringsgeneeskundig werk als medisch expert, zeker bij de behandeling van moeilijke dossiers.

Zowel op vraag van patiënt/cliënt als van advocaat, verzekeringsmaatschappij, collega, gerecht en anderen bestudeert hij met persoonlijke professionele interesse en diepgang uw dossier en zal hij u naar best vermogen bijstaan in een complexe medicolegale wereld.

Dr. Van Doninck publiceerde peer-reviewed wetenschappelijke artikels. Hij geeft spreekbeurten binnen de domeinen van zijn kennis en kunde en streeft er actief naar zich optimaal bij te scholen op medisch en juridisch vlak.

Onder de naam Medilibrex bundelt hij zijn professionele activiteiten.