Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Verzekeringsgeneeskunde is een vak apart. Deze specialisatie behoort tot de maatschappelijke gezondheidszorg en heeft in tegenstelling tot de algemene en klinisch specialistische geneeskunde niet de bedoeling klachten te behandelen. In deze discipline treedt men op als medicolegaal raadgevend arts in opdracht van een vragende partij. Ondanks de voortschrijdende medische en technologische vooruitgang is het niet steeds mogelijk alle menselijke schade te genezen/herstellen.  Ook dan is er nood aan correcte informatie en vergoeding voor wat niet hersteld kan worden op vlak van gezondheidsschade of verlies van arbeidsinkomen.

Verzekeringsgeneeskunde

Dr. Van Doninck treedt op als onafhankelijk arts – expert ter evaluatie van menselijke schade. Dit op vraag van patiënten/cliënten of collega’s voor bijstand, in opdracht van private verzekeringsmaatschappijen, advocaten, voor een overheidsdienst of voor de rechtbank. De opdrachten binnen de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise kunnen zeer divers zijn. Ook evaluatie van een handicap, regelingen binnen de sociale zekerheid en arbitrageopdrachten behoren hiertoe. Het stelsel waarbinnen de opdracht plaatsvindt (private verzekering, arbeidsongeval, beroepsziekte, gemeen recht,…) bepaalt hoe de procedure verloopt. Dit kan een wettelijke regeling zijn, een verzekeringspolis, een privaat contract,… Ook het statuut van de cliënt (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) maakt dat iedere procedure een eigen verloop kent.

Afhankelijk van de vordering en het stadium waarin een medisch onderzoek of geschil zich bevindt kan er sprake zijn van een eenzijdige expertise, een minnelijke medische expertise (MME), een arbitrage of een gerechtelijke expertise op burgerrechtelijk vlak of binnen het strafrecht.

Een correcte evaluatie van menselijke schade is van groot belang. Niet alleen arbeidsongeschiktheid maar ook het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s, morele schade, schade die een weerslag heeft op familieleden, de mogelijkheid het huishouden te doen en nog vele andere schadeposten dienen nader onderzocht te worden en bepalen mee hoe iemands leven er uit ziet. Een belangrijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen tijdelijke en blijvende schade.

Soorten expertise

Vaak voorkomende schadegevallen

Schadeposten

Verklarende begrippenlijst

Praktisch verloop

Wanneer een schadeclaim wordt voorgelegd zal voor een correcte afhandeling een expertise worden georganiseerd. 

U krijgt een uitnodiging hiervoor per mail of per brief. Bij deze uitnodiging zal meestal een vragenlijst worden bijgevoegd die u dient in te vullen voor de eerste afspraak plaatsvindt.

Er wordt een dossier samengesteld op basis van relevante bevindingen uit stukken, een anamnese en een klinisch onderzoek, zo nodig aangevuld met extra investigaties.

Hiermee wordt een uiteindelijk expertiseverslag opgesteld voor de aanvrager.

Wanneer u, al dan niet in samenspraak met uw bijstandsarts, hiermee niet akkoord gaat, kan een minnelijke expertise plaatsvinden, eventueel gevolgd door een arbitrage dan wel een gerechtelijke expertise.

Elk soort expertise kent zijn eigen tarieven. Zo zal bij een eenzijdige expertise de aanvragende verzekeringsmaatschappij meestal de kosten dekken maar dient u zelf te betalen in het geval van bijstand, tenzij u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Bij een minnelijk expertise en in gerechtelijke dossiers of in welbepaalde stelsels zijn aparte vergoedingssystemen gangbaar. U kan zich hieromtrent steeds op voorhand informeren.