Acta Orthopaedica Belgica

Dr. Jef Van Doninck realiseerde in samenwerking met enkele collega’s een boeiende studie omtrent arbeidsongeschiktheid na artroscopische partiële meniscectomie, een knie operatie. 

Het artikel is gepubliceerd in het medisch orthopedisch peer-reviewed tijdschrift Acta Orthopaedica Belgica. 

Om te onthouden: 

  • Naast de medische aandoening op zich zijn ook werk-gerelateerde factoren mee bepalend voor de duur van arbeidsongeschiktheid. 
  • Zelfstandigen, mensen die geen zware fysieke arbeid verrichten en personen die (tijdelijk) kunnen telewerken gaan sneller terug aan de slag.  
  • Telewerk kan een zeer interessante werkvorm zijn met voordelen voor alle partijen. Dit bleek ook duidelijk tijdens de Covid-19 pandemie. 
  • Een ‘standaard’ arbeidsongeschiktheidsattest bestaat niet. Arbeidsongeschiktheid moet steeds op maat van een patiënt voorgeschreven worden. 
  • Richtlijnen betreffende arbeidsongeschiktheid die met diverse variabelen rekening houden, kunnen voorschrijvende artsen ondersteunen in hun beslissing en kunnen patiënten realistische verwachtingen bieden.