goed rapporteren

Als kind leerde ik op school overbodige informatie elimineren uit vraagstukken, een opstel bondig en gestructureerd schrijven en lange teksten diagonaal lezen. Kwaliteiten die me nog altijd van pas komen. Ik verkies een summiere, duidelijke boodschap boven een omstandig verslag. Dikwijls wordt een lange tekst kwalitatiever ingeschat dan een compacte versie. Dat kan maar hoeft niet zo te zijn. Een goede rapportage heeft weinig te maken met de lengte ervan maar veel met relevante inhoud!

Verzekeringsarts Frans Slebus reflecteerde hier ook over in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 

‘Rechter-proof’ of klantvriendelijk rapporteren? – TBV-Online

En ook Tamara Novakovski, een advocaat met ruime kennis en ervaring in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht schreef hierover een boeiend stuk in haar blog.

Hoe schrijf je kortere processtukken? – Legaltree Advocaten